Kanji 好

Âm Hán Việt : Hảo

Onyomi : こう.

Kunyomi : す.

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 好
Người phụ nữ đó rất thích trẻ con
Những từ thường gặp có chữ Kanji 好 :

好きな(すきな): Thích

好きな(だいすきな): Rất thích

好み(このみ):Sở thích

好む(このむ):Thích hơn

お好みき(おこのみやき):Bánh xèo Okonomiyaki

(こうい):Ý tốt

(こうかん): Ấn tượng tốt

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 好 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :