Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

家 : Gia.

Onyomi : か / け.

Kunyomi : いえ / うち.

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 家
Trong ngôi nhà có nuôi 1 con lợn
Những từ thường gặp :

家(いえ):nhà

作家(さっか):tác giả

家族(かぞく):gia đình

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục