Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

寝 : TẨM

Onyomi : しん

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 寝
Hai người đang ngủ
Những từ thường gặp :

寝室(しんしつ):phòng ngủ

寝る(ねる):ngủ

寝坊(ねぼう):ngủ dậy muộn, ngủ quên

昼寝(ひるね):ngủ trưa

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục