Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

対 : Đối

Onyomi : タイ, ツイ

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 対
Tôi phản đối bạn

Các từ thường gặp:

絶対に (ぜったいに) : tuyệt đối

反対する (はんたいする) : phản đối

日本対スペイン (にっぽんたいスペイン) : Nhật bản vs Tây ban nha

対象 (たいしょう) : đối tượng

〜に対して (〜にたいして) : đối với

一対 (いっつい) : 1 cặp

相対的に (そうたいてきに) : tương đối

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục