Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

強 : Cường.

Onyomi : きょう/ ごう.

Kunyomi : つよ-い/ つよ-まる/ つよ-める/ し-いる.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 強
Cả con bọ kabuto và cung đều rất khỏe
Những từ thường gặp :

強引(ごういん):cưỡng bức, ép buộc

強い(つよい):mạnh mẽ

強調(きょうちょう):nhấn mạnh

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục