Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

後 : Hậu.

Onyomi : こう / ご.

Kunyomi : あと / うし-ろ.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 後
Một người đi giật lùi về phía con đường
Những từ thường gặp :

後(あと): sau đó

後ろ(うしろ): phía sau

午後(ごご): buổi chiều

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục