Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

心 : Tâm.

Onyomi : しん.

Kunyomi : こころ.みる ため.す.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 心
Trái tim đang đập mạnh thể hiện tâm trạng đang yêu
Những từ thường gặp :

心(こころ):tâm, tấm lòng

関心(かんしん):quan tâm

心臓(しんぞう):trái tim (sinh học)

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục