Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

必 : TẤT.

Onyomi : ひつ.

Kunyomi : かなら.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 必
Tôi chắc chắn sẽ giành lấy trái tim em
Những từ thường gặp :

必要な(ひつような):cần thiết

必ず(かならず):chắc chắn, nhất định

必死(ひっし):gắng hết sức

必死(ひっし):quyết tâm

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục