Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

悲 : BI

Onyomi :

Kunyomi : かな

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 悲
Tôi buồn vì anh ấy phải vào tù
Những từ thường gặp :

悲観(ひかん):bi quan

悲しい(かなしい):buồn bã

悲しむ(かなしむ):buồn (v)

悲劇(ひげき):Bi kịch

悲惨な(ひさんな):Khốn khổ

 

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục