TÂN : 新.

Onyomi:  しん.

Kunyomi: あたら、 あら、 にい.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 新
Để khởi đầu một điều gì mới, bạn đứng lên trên cái cây để nhìn toàn cảnh xung quanh, sau đó dùng cái rìu để chặt bỏ những gì cũ, không hợp thời

Các từ thường gặp:

新しい(あたらしい):mới

(しんぶん):báo chí

新幹(しんかんせん):tàu shinkansen

(しんねん):năm mới

新鮮な(しんせんな):tươi

新たな(あらたな):tươi

新潟(にいがた):nigata

[jpshare]
Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Leave a Reply

error: