Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Ám : 暗
 

 Cách đọc theo âm Onyomi: あん

 Cách đọc theo âm Kunyomi: くら

 Cách Nhớ:

Am

Đứng trong bóng tối người ra chỉ nghe được tiếng động  ()thôi.

Các từ thường gặp:

暗い(くらい): Tối

真っ暗(まっくら): Tối đen như mực

暗記する(あんきする): Ghi nhớ

暗殺(あんさつ): Ám sát

番号暗証(あんしょうばんごう): Mã số cá nhân

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục