Ám : 暗
 

 Cách đọc theo âm Onyomi: あん

 Cách đọc theo âm Kunyomi: くら

 Cách Nhớ:

Đứng trong bóng tối người ra chỉ nghe được tiếng động  ()thôi.

Các từ thường gặp:

暗い(くらい): Tối

っ暗(まっくら): Tối đen như mực

する(あんきする): Ghi nhớ

(あんさつ): Ám sát

暗証(あんしょうばんごう): Mã số cá nhân

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :