« Back to Glossary Index

水 : Thủy.

Onyomi : すい.

Kunyomi : みず.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ 水
Khe nước chảy tóe ra 4 giọt nước
Những từ thường gặp :

水 (みず) : nước

海水 (かいすい) : nước biển

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục
error: