Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

消 : Tiêu.

Onyomi : しょう.

Kunyomi : き-える / け-す.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 消
Mặt trăng biến mất vào trong làn nước
Những từ thường gặp :

消防(しょうぼう):phòng và chống (cháy, tai nạn)

消す(けす):xoá, dập (lửa)

消える(きえる):biến mất

消しゴム(けしゴム):cục tẩy

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục