無 : Vô.

Onyomi : ム, ブ.

Kunyomi : な_い.

Cách Nhớ:

cách nhớ chữ 無
Ngôi nhà bị cháy và tất cả mất hết

Các từ thường gặp:

な (むりな) : vô lý, quá mức

(むりょう) : miễn phí

無い (ない) : không

(ぶじ) : vô sự, không vấn đề gì

無駄な (むだな) : lãng phí

な (ぶれいな) : vô lễ

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :