Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Vương : 王

Cách đọc theo âm Onyomi:  おう

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ chữ Kanji 王:

Âm Hán Việt và cách đọc chữ Kanji 王
Đức vua đang đứng

王様が立っています(おうさまがたっています)

Các từ thường gặp có chứa chữ 王:

王(おう):Vua

国王(こくおう):Quốc vương

王様(おうさま):Vua

女王(じょおう):Nữ hoàng, hoàng hậu

王女(おうじょ):Công chúa

王子(おうじ):Hoàng tử

王国(おうこく):Vương quốc

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là những nội dung cần nhớ cho chữ Hán 王. Các bạn có thể tra cứu các chữ Kanji khác tại link : Từ điển tiếng Nhật

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục