ĐINH : 町.

Onyomi :  ちょう.

Kunyomi : まち.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji  町
Thị trấn có ruộng nước và con đường

Các từ thường gặp:

町(まち): Thị trấn, con phố

町(きたやままち): Thị trấn kitayama

(ちょうちょう): Thị trưởng

(ちょうみん): Người dân trong thị trấn

町(じょうかまち): Phố cổ

町(みなとまち): Phố cảng

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :