Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

答 : Đáp.

Onyomi : とう.

Kunyomi : こた-える.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 答
Câu trả lời của chúng tôi chuẩn chỉ tựa như cái hộp tre và nắp của nó
Những từ thường gặp :

答え(こたえ):câu trả lời

返答(へんとう):trả lời

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục