Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

考 : Khảo.

Onyomi : こう.

Kunyomi : かんが-える.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 考
Nghĩ xem tại sao mọi người lại già đi
Những từ thường gặp :

考える(かんがえる):suy nghĩ

思考(しこう):suy nghĩ cẩn thận

参考書(さんこうしょ):sách tham khảo

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục