Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

虫 : TRÙNG

Onyomi : ちゅう

Kunyomi : むし

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ : 

124 Mushi
Hình con bọ
Những từ thường gặp :

防虫剤(ぼうちゅうざい):

虫(むし):côn trùng

殺虫剤(さっちゅうざい):tiêu trùng

虫歯(むしば):răng sâu

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục