Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kiến : .

Onyomi : けん.

Kunyomi : み.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 見、行、来
Để nhìn được nhiều thứ thì cần có con mắt và đôi chân đi いろいろな物を見るには目と足が必要です(いろいろなものをみるにはめとあしがひつようです)

Các từ thường gặp:

見る(みる):Nhìn

見せる(みせる):Cho xem

見える(みえる):Nhìn thấy

花見(はなみ):  Ngắm hoa

意見(いけん):ý kiến

見物(けんぶつ):Thăm quan, dạo chơi

見本(みほん):Mẫu, vật mẫu

見学(けんがく):Thăm quan, Thăm quan với mục đích học tập

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục