Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

議 : Nghị

Onyomi :

Kunyomi :

Cách nhớ chữ 議 :
Cách nhớ chữ Kanji 議
Họ đang tranh luận xem đúng hay sai

Các từ thường gặp:

会議 (かいぎ) : cuộc họp

国会議員 (こっかいぎいん) : đại biểu quốc hội

不思議な (ふしぎな) : kỳ lạ

議会 (ぎかい) : nghị viện

議論する (ぎろんする) : nghị luận, tranh luận

議題 (ぎだい) : chủ đề tranh luận

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục