Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

踊 : Dũng

Cách đọc theo âm Onyomi : ヨオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 踊, 活, 末

Di chuyển chân () và nhảy trên hàng rào.

Các từ thường gặp:

踊る おどる : nhảy múa
踊り おどりnhảy
日本舞踊 にほんぶようmúa cổ điển nhật bản
盆踊り ぼんおどりmúa Bon

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục