Kanji : 郵

Âm Hán Việt của chữ 郵 : BƯU.

Cách đọc chữ 郵 :

Onyomi : ゆう.

Kunyomi :

Cấp độ :

Cách Nhớ chữ 郵 :

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 郵 :

便 (ゆうびん):bưu điện

(ゆうそう): thư từ, thư tín

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 郵 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 郵 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

[jpshare]
Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :

error: