NGÂN: 銀

 Cách đọc theo âm Onyomi:  ぎん

 Cách đọc theo âm Kunyomi:

 Cách Nhớ:

Bạc thì không tốt bằng vàng

Các từ thường gặp:

銀行(ぎんこう): Nhà băng

銀(ぎん): Bạc

水銀(すいぎん): Thủy ngân

銀色(ぎんいろ): Màu bạc

銀河(ぎんが): Ngân hà, thiên hà

Câu hỏi - góp ý :
Categories: Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *