Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

風 : Phong

Onyomi : ふう / ふ

Kunyomi : かぜ

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 風
Con bọ đang chặn cơn gió lại chỉ bằng một chiếc lá
Những từ thường gặp :

風景(ふうけい):phong cảnh

台風(たいふう):bão

洋風(ようふう):kiểu tây

風鈴(ふうりん):chuông gió

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục