Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

高 : Cao.

Onyomi : こう.

Kunyomi : たか-い / たか-まる / たか-める.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ 高
Ngôi nhà có cửa sổ nằm trên nóc 1 tòa tháp Cao
Những từ thường gặp :

高い(たかい): cao

高まる(たかまる): cao lên

高める(たかめる): làm cho cao

高校生(こうこうせい): học sinh cấp 3

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục