You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 44

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 44

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 44. Mời các bạn tiếp tục học 10 từ vựng N3 tiếp theo theo sách mimi kara oboeru.

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 44

431. 増える – ふえる : tăng lên, tăng

Ví dụ :

える : tiền tiết kiệm tăng

えている : dân số đang tăng lên

Từ đối nghĩa :

る : giảm xuống

Từ tương tự :

: gia tăng, tăng thêm

432. 増やす – ふやす : làm tăng lên

Ví dụ :

やす
tăng trọng lượng cơ thể

やす
tăng tiền tiết kiệm

Từ đối nghĩa :

らす : làm giảm

Từ tương tự :

す : tăng lên

433. 減る – へる : giảm xuống

Ví dụ :


dân số giảm

Từ đối nghĩa :

える : tăng lên

Từ tương tự :

: giảm thiểu, sụt giảm, hao

434. 減らす – へらす : làm giảm

Ví dụ :

らす
giảm cân

Từ đối nghĩa :

やす : làm tăng

435. 変わる – かわる : thay đổi, biến đổi

Ví dụ :

わる : mùa thay đổi

からわった
đèn giao thông đổi từ xanh thành đỏ

436. 変える – かえる : làm thay đổi, làm biến đổi

Ví dụ :

える : đổi kiểu tóc

えたい
tôi muốn thay đổi cuộc sống hiện tại

からえた
mới đây cô ấy đổi màu tóc từ màu nâu thành màu vàng

437. 代わる、替わる、換わる – かわる : thay thế (làm thay)

Ví dụ :

はかわった
đã đổi chủ tiệm vào tháng 4 rồi

ちょっとかけてくるので、しばらくをかわってください
vì tôi phải ra ngoài một chút nên hãy làm thay công việc ở quầy lễ tân cho tôi một chút nhé

438. 代える、替える、換える – かえる : thay đổi, thay thế

Ví dụ :

だまにかえてもらった
tôi đã đi đổi tờ 1000 yên thành các đồng xu 100 yên rồi

くなったしいのとかえた
thay bóng đèn cũ bằng cái bóng đèn mới

439. 返る – かえる : trở lại, quay lại

Ví dụ :

したおってきた
tiền cho bạn bè vay đã lấy lại rồi

440. 返す – かえす : trả lại

Ví dụ :

このは2さなければならない
quyển sách này trong vòng 2 tuần phải trả lại cho thư viện

使わったものはのはしてください
đồ dùng xong rồi xin hãy trả về chỗ cũ

Trên đây là 10 Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 44. Mời các bạn tiếp tục học bài tiếp theo tại đây : bài 45. Hoặc xem các bài khác trong nhóm bài : từ vựng N3 sách mimi kara oboeru nihongo.

Ngoài ra các bạn có thể ôn nhanh list từ vựng N3 sách mimi tại đây : ôn nhanh từ vựng mimi kara oboeru

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: