You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 69

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 69

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 69. Mời các bạn tiếp tục học 10 từ vựng N3 tiếp theo theo sách mimi kara oboeru.

Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 69

681. 共通 – きょうつう : chung nhau

Ví dụ :

の趣
sử thích thông thường của hai người là âm nhạc

浜とは、きながあることだ
điểm chung giữa Yokohama và Kobe là có cảng lớn

する
trẻ con ít, người già nhiều là một vấn đề chung ở các nước phát triển

682. 強調 – きょうちょう : nhấn mạnh

Ví dụ :

調してする
giải thích nhấn mạnh điểm quan trọng

683. 省略 – しょうりゃく : rút gọn, giản lược

Ví dụ :

詳しいを省して
bỏ qua nhưng giải thích cụ thể và nói chuyện dễ hiểu

684. 挑戦 – ちょうせん : thách thức, thử thách

Ví dụ :

しい課に挑する
thử thách bằng vấn đề khó

への挑
thử thách với kỉ lục thế giới

685. やる気 – やるき : tinh thần muốn làm

Ví dụ :

やるのある
người sẵn lòng làm

ほめられてやるになる
được ghen rồi là có động lực làm

686. 勇気 – ゆうき : dũng khí, can đảm

Ví dụ :

かう勇
dũng cảm đối diện với khó khăn

してプロポーズする
Lấy hết can đảm để cầu hôn

687. 資格 – しかく : bằng cấp, tư cách

Ví dụ :

弁護
nhận bằng luật sư

は奨をもらうある
có ấy đã có đủ tư cách để nhận học bổng

あなたもじことをしたのだから、あなたにはない
tuy bạn cũng làm những điều tương tự, nhưng tôi không có tư cách nói xấu anh ta với bạn

688. 申請 – しんせい : thỉnh cầu, yêu cầu, xin

Ví dụ :

パスポートの
đơn xin hộ chiếu

使でビザを請する
xin viza ở đại sứ quán

689. 本人 – ほんにん : người được nói đến

Ví dụ :

帳はをするがつくらなけれなならない
Sổ tải khoản phải do chính người tiết kiệm tạo

690. 契約 – けいやく : hợp đồng

Ví dụ :

アパートを2りる契をした
tôi đã làm hợp đồng thuê căn hộ này 2 năm rồi

わが、Aと契ぶことにした
công ty tôi đã quyết định lần này sẽ kí kết hợp đồng với công ty A

Trên đây là 10 Từ vựng N3 sách mimi kara oboeru 69. Mời các bạn tiếp tục học bài tiếp theo tại đây : bài 70. Hoặc xem các bài khác trong nhóm bài : từ vựng N3 sách mimi kara oboeru nihongo.

Ngoài ra các bạn có thể ôn nhanh list từ vựng N3 sách mimi tại đây : ôn nhanh từ vựng mimi kara oboeru

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: