Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 67

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 6710 tu moi ngay

Mời các bạn tiếp tục học 10 từ vựng tiếng Nhật thông dụng tiếp theo

671. 空気[くうき] Nghĩa tiếng Anh : air, atmosphere. Nghĩa tiếng Việt : không khí
Ví dụ:
ここは空気がきれいです。
山の空気はきれいだ。
Dịch nghĩa :
Ở đây không khí thật trong lành
Không khí trên núi thật trong lành”
“672. スポーツ[スポーツ] Nghĩa tiếng Anh : sport. Nghĩa tiếng Việt : thể thao
Ví dụ:
あなたは何かスポーツをしていますか。
Dịch nghĩa :
Bạn biết chơi môn thể thao nào?”
“673. チャンス[チャンス] Nghĩa tiếng Anh : chance. Nghĩa tiếng Việt : cơ hội
Ví dụ:
これは素晴らしいチャンスだ。

困ることは自分の能力を向上するチャンスだ。
Dịch nghĩa :
Đây là một cơ hội lớn”

Khó khăn chính là cơ hội để chúng ta nâng cao năng lực của bản thân.
“674. クリーニング Nghĩa tiếng Anh : dry cleaning. Nghĩa tiếng Việt : giặt là
Ví dụ:
スーツをクリーニングに出しました。
Dịch nghĩa :
Tôi đã cho cái áo vest vào giặt”
“675. サービス[サービス] Nghĩa tiếng Anh : service, on the house. Nghĩa tiếng Việt : dịch vụ
Ví dụ:
この店はサービスがいい。
Dịch nghĩa :
Cửa hàng này dịch vụ tốt lắm”
“676. グループ[グループ] Nghĩa tiếng Anh : group. Nghĩa tiếng Việt : nhóm
Ví dụ:
店に学生のグループが来た。

勝手に行動してはいけない。グループで行動してください。
Dịch nghĩa :
Nhóm sinh viên đã đến cửa hàng”

Không được hành động tự ý (đơn lẻ), hãy hành động theo nhóm.
“677. 自宅[じたく] Nghĩa tiếng Anh : one’s house, one’s home. Nghĩa tiếng Việt : nhà mình
Ví dụ:
自宅に電話をください。
Dịch nghĩa :
làm ơn gọi điện đến nhà riêng của tôi nhé”
“678. 家庭[かてい] Nghĩa tiếng Anh : home, family. Nghĩa tiếng Việt : gia đình
Ví dụ:
彼は家庭を大切にしている。
Dịch nghĩa :
Gia đình là quan trọng với anh ấy”
“679. 期間[きかん] Nghĩa tiếng Anh : term, period. Nghĩa tiếng Việt : giai đoạn
Ví dụ:
テスト期間は10日から15日までだ。
Dịch nghĩa :
Kỳ hạn của bài kiểm tra là từ số 10 đến 15”
“680. 年度[ねんど] Nghĩa tiếng Anh : year, school year. Nghĩa tiếng Việt : năm, niên độ
Ví dụ:
売り上げは年度によって違います。
Dịch nghĩa :
Lượng hàng bán ra tùy thuộc vào năm có khác nhau”

Tự học online chúc các bạn học tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :