suất ăn, bây giờ, điều khiển tiếng Nhật là gì ?

suất ăn, bây giờ, điều khiển tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

suất ăn, bây giờ, điều khiển tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
suất ăn, bây giờ, điều khiển tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : suất ăn bây giờ điều khiển

suất ăn

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 定食
Cách đọc : ていしょく
Ví dụ :
suất ăn trưa có 3 loại
昼の定食は3種類あります。

bây giờ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 目下
Cách đọc : もっか
Ví dụ :
con trai tôi bây giờ đang học
息子は目下勉強中です。

điều khiển

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 操縦
Cách đọc : そうじゅう
Ví dụ :
con thuyền này điều khiền rất dễ
このボートは操縦が簡単です。

Trên đây là nội dung bài viết : suất ăn, bây giờ, điều khiển tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: