You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

bình đẳng, khuyết, thiếu, nỗ lực, cố gắng tiếng Nhật là gì ?

bình đẳng, khuyết, thiếu, nỗ lực, cố gắng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bình đẳng, khuyết, thiếu, nỗ lực, cố gắng tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
bình đẳng, khuyết, thiếu, nỗ lực, cố gắng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bình đẳng khuyết, thiếu nỗ lực, cố gắng

bình đẳng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : びょうどう
Ví dụ :
Giáo viên đó đối xử bình đẳng với tât cả học sinh
あのをみなに扱います。

khuyết, thiếu

Nghĩa tiếng Nhật () : ける
Cách đọc : かける
Ví dụ :
Cái cốc mà tôi yêu thích bị sứt mẻ mất rồi
りのカップがけてしまいました。

nỗ lực, cố gắng

Nghĩa tiếng Nhật () : 努める
Cách đọc : つとめる
Ví dụ :
Nỗ lực để có được thành tích tốt
績がれるように努めます。

Trên đây là nội dung bài viết : bình đẳng, khuyết, thiếu, nỗ lực, cố gắng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: