You dont have javascript enabled! Please enable it!

người chết, ngày đầu tiên, không đầy đủ tiếng Nhật là gì ?

người chết, ngày đầu tiên, không đầy đủ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

người chết, ngày đầu tiên, không đầy đủ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
người chết, ngày đầu tiên, không đầy đủ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : người chết ngày đầu tiên không đầy đủ

người chết

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ししゃ
Ví dụ :
trong vụ tai nạn đó 30 người đã chết
そので30た。

ngày đầu tiên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょにち
Ví dụ :
trong ngày đầy tiên của hội nghị thị trưởng đã đến phát biểu
がスピーチをした。

không đầy đủ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ふじゅうぶん
Ví dụ :
với sự nỗ lực như này thì không đủ
その程の努ではです。

Trên đây là nội dung bài viết : người chết, ngày đầu tiên, không đầy đủ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: