You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

nhà máy điện, sự quyết định, chữa cháy tiếng Nhật là gì ?

nhà máy điện, sự quyết định, chữa cháy tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhà máy điện, sự quyết định, chữa cháy tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
nhà máy điện, sự quyết định, chữa cháy tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhà máy điện sự quyết định chữa cháy

nhà máy điện

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はつでんしょ
Ví dụ :
Ngay ở đó có nhà máy điện
すぐそこにがあります。

sự quyết định

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : とりきめ
Ví dụ :
Đây là quyết định trong công ty
これはめです。

chữa cháy

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょうか
Ví dụ :
Đám cháy đã được dập tắt 1 cách vô sự
されました。

Trên đây là nội dung bài viết : nhà máy điện, sự quyết định, chữa cháy tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: