hoà với, kết giao với, biên lai, tiếp nhận, nhanh chóng, đột nhiên tiếng Nhật là gì ?

hoà với, kết giao với, biên lai, tiếp nhận, nhanh chóng, đột nhiên tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hoà với, kết giao với, biên lai, tiếp nhận, nhanh chóng, đột nhiên tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hoà với, kết giao với biên lai, tiếp nhận nhanh chóng, đột nhiên

hoà với, kết giao với

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 交わる
Cách đọc : まじわる
Ví dụ :
Kết giao với mọi người có thể học thêm được rất nhiều thứ.
人と交わって、多くのことを学びました。

biên lai, tiếp nhận

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 受け取り
Cách đọc : うけとり
Ví dụ :
Xin hãy đóng dấu vào biên lai
受け取りに判こをお願いします。

nhanh chóng, đột nhiên

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : にわかに
Cách đọc : にわかに
Ví dụ :
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại nhỉ~
空がにわかに暗くなったな。

Trên đây là nội dung bài viết : hoà với, kết giao với, biên lai, tiếp nhận, nhanh chóng, đột nhiên tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: