quê hương, mềm mại, êm ái, đường vòng tiếng Nhật là gì ?

quê hương, mềm mại, êm ái, đường vòng tiếng Nhật là gì ? 

quê hương, mềm mại, êm ái, đường vòng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : quê hương mềm mại, êm ái đường vòng

quê hương

Nghĩa tiếng Nhật () : ふるさと
Cách đọc : ふるさと
Ví dụ :
Lúc nào tôi cũng nhớ về quê hương.
いつもふるさとを懐かしくすの。

Nếu bạn đang tìm bài văn mẫu viết về quê hương, hãy tham khảo bài viết : viết về quê hương bằng tiếng Nhật

mềm mại, êm ái

Nghĩa tiếng Nhật () : ふわふわ
Cách đọc : ふわふわ
Ví dụ :
Tôi đã ngủ với một cái chăn êm ái.
ふわふわのたよ。

đường vòng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まわりみち
Ví dụ :
Hôm nay hãy về nhà bằng đường vòng đi.
してろう。

Trên đây là nội dung bài viết : quê hương, mềm mại, êm ái, đường vòng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :