ngữ pháp, điểm quan trọng, bi kịch, thảm kịch tiếng Nhật là gì ?

ngữ pháp, điểm quan trọng, bi kịch, thảm kịch tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

ngữ pháp, điểm quan trọng, bi kịch, thảm kịch tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
ngữ pháp, điểm quan trọng, bi kịch, thảm kịch tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ngữ pháp điểm quan trọng bi kịch, thảm kịch

ngữ pháp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぶんぽう
Ví dụ :
Hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp tiếng Anh
します。

điểm quan trọng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じゅうてん
Ví dụ :
Chúng tôi đang đặt sự quan tâm vào tính tự chủ của trẻ con
いています。

bi kịch, thảm kịch

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひげき
Ví dụ :
Không được lặp lại tấm bị kịch đó
あの劇を繰りしてはいけない。

Trên đây là nội dung bài viết : ngữ pháp, điểm quan trọng, bi kịch, thảm kịch tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :