chính xác, đúng, nhờ có sự giúp đỡ, nhờ ơn, lòng tự hào, kiêu hãnh tiếng Nhật là gì ?

chính xác, đúng, nhờ có sự giúp đỡ, nhờ ơn, lòng tự hào, kiêu hãnh tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chính xác, đúng, nhờ có sự giúp đỡ, nhờ ơn, lòng tự hào, kiêu hãnh tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chính xác, đúng nhờ có sự giúp đỡ, nhờ ơn lòng tự hào, kiêu hãnh

chính xác, đúng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 当たり
Cách đọc : あたり
Ví dụ :
Linh cảm của anh ấy rất chính xác.
彼の予想は大当たりでした。

nhờ có sự giúp đỡ, nhờ ơn

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : おかげ
Cách đọc : おかげ
Ví dụ :
Nhờ có sự giúp đỡ của giáo viên mà tôi đã đỗ đại học.
先生のおかげで大学に合格できました。

lòng tự hào, kiêu hãnh

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : プライド
Cách đọc : プライド
Ví dụ :
Anh ấy là người có lòng kiêu hãnh cao.
彼はプライドが高い人です。

Trên đây là nội dung bài viết : chính xác, đúng, nhờ có sự giúp đỡ, nhờ ơn, lòng tự hào, kiêu hãnh tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: