You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

奥 重さ 親しい Nghĩa là gì ?おく  oku おもさ omosa したしい shitashii

奥 重さ 親しい Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

奥 重さ 親しい Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
しい Nghĩa là gì ?おく  oku おもさ omosa したしい shitashii. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  しい

Cách đọc : おく  oku
Ý nghĩa : phía trong
Ví dụ :
鋏は机のにあった。
Kéo ở phía trong cái bàn

重さ

Cách đọc : おもさ omosa
Ý nghĩa : cân nặng
Ví dụ :
このさをってください。
Hãy đo cân nặng của hành lý này

親しい

Cách đọc : したしい shitashii
Ý nghĩa : thân, thân mật
Ví dụ :
しいんだ。
Cuối tuần tôi đã gọi bạn thân tới nhà

Trên đây là nội dung bài viết : しい Nghĩa là gì ?おく  oku おもさ omosa したしい shitashii. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: