You dont have javascript enabled! Please enable it!

宇宙 申す 図 Nghĩa là gì うちゅう もうす ず

宇宙 申す 図 Nghĩa là gì うちゅう もうす ず

宇宙 申す 図 Nghĩa là gì うちゅう もうす ず
宇宙 Nghĩa là gì うちゅう もうす ず. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 宇宙

宇宙

Cách đọc : うちゅう
Ý nghĩa : vũ trụ
Ví dụ :
宇宙の謎はりなくきいの。
Bí ẩn của vũ trụ to lớn không giới hạn

申す

Cách đọc : もうす
Ý nghĩa : nói (khiêm tốn ngữ của う)
Ví dụ :
は鈴します。
Tôi tên là Suzuki

Cách đọc :
Ý nghĩa : hình vẽ, sơ đồ
Ví dụ :
を描いてしましょう。
Hãy vẽ hình và giải thích

Trên đây là nội dung bài viết : 宇宙 Nghĩa là gì うちゅう もうす ず. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: