You dont have javascript enabled! Please enable it!

読み方 入り口 降ろす Nghĩa là gì ?よみかた いりぐち おろす

読み方 入り口 降ろす Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

読み方 入り口 降ろす Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ろす Nghĩa là gì ?よみかた いりぐち おろす. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  ろす

読み方

Cách đọc : よみかた
Ý nghĩa : cách đọc
Ví dụ :
このえてください。
Hãy chỉ cho tôi cách đọc của chữ Kanji này

入り口

Cách đọc : いりぐち
Ý nghĩa : cửa vào
Ví dụ :
こうです。
Cửa vào là ở phía kia

降ろす

Cách đọc : おろす
Ý nghĩa : tháo dỡ, dỡ hàng
Ví dụ :
からろした。
Anh ấy đã dỡ hành lý từ xe ô tô xuống

Trên đây là nội dung bài viết : ろす Nghĩa là gì ?よみかた いりぐち おろす. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: