進歩 欄 好み Nghĩa là gì しんぽ らん このみ

進歩 欄 好み Nghĩa là gì しんぽ らん このみ

進歩 欄 好み Nghĩa là gì しんぽ らん このみ
み Nghĩa là gì しんぽ らん このみ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

進歩

Cách đọc : しんぽ
Ý nghĩa : tiến bộ
Ví dụ :
ましくしているの。
Khoa học kỹ thuật đang có những bước tiến bộ kinh ngạc

Cách đọc : らん
Ý nghĩa : cột, mục
Ví dụ :
の欄におきください。
Hãy viết tên vào cột phía trên

好み

Cách đọc : このみ
Ý nghĩa : sở thích
Ví dụ :
みが似ています。
Chị gái và tôi có sở thích giống nhau

Trên đây là nội dung bài viết : み Nghĩa là gì しんぽ らん このみ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :