Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 281

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 281

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 281. Mời các bạn cũng học đều đặn mỗi ngày 10 từ vựng tiếng Nhật. Đây là những từ vựng thông dụng trong cuộc sống và bổ trợ tốt cho việc nâng cao vốn từ vựng giao tiếp. 10 từ này được lần lượt lấy từ list 1000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng.

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 281

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 281

2801. 章 sho nghĩa là gì?

Ý nghĩa : chương, hồi sách

Ví dụ 1 :

このの第6きです。
Tôi đặc biệt thích chương 6 trong cuốn sách này

Ví dụ 2 :

このは20もあります。
Quyển sách này có những 20 chương.

2802. メンバー menba- nghĩa là gì?

Ý nghĩa : thành viên

Ví dụ 1 :

グループのメンバーは10です。
Thành viên của nhóm là 10 người

Ví dụ 2 :

はこの織のメンバーです。
Tôi là thành viên của tổ chức này.

2803. 演奏 ensou nghĩa là gì?

Ý nghĩa : biểu diễn

Ví dụ 1 :

のピアノの演奏は素晴らしいね。
Màn biểu diễn Piano của cô ấy tuyệt nhỉ

Ví dụ 2 :

、オペラハウスに演奏します。
Diễn viên Tanaka bây giờ biểu diễn ở nhà hát Opera.

2804. 案 an nghĩa là gì?

Ý nghĩa : phương án

Ví dụ 1 :

もっといましょう。
Chúng ta hãy đưa ra và khớp phương án với nhau nào

Ví dụ 2 :

ててください。
Hãy lập kế hoạch khác nhanh lên.

2805. 希望 kibou nghĩa là gì?

Ý nghĩa : kì vọng

Ví dụ 1 :

くことをしています。
Anh ấy đang kỳvọng vào việc làm việc tại hội sở chính

Ví dụ 2 :

にいろいろながあります。
Bố mẹ có nhiều kì vọng vào tôi.

2806. 記憶 kioku nghĩa là gì?

Ý nghĩa : kí ức

Ví dụ 1 :

のことはしっかり憶しているよ。
Việc thời đó tôi vẫn còn nhớ rõ

Ví dụ 2 :

この憶はまだ鮮です。
Kí ức về vụ đó vẫn còn tươi mới.

2807. モデル moderu nghĩa là gì?

Ý nghĩa : người mẫu, khuôn mẫu

Ví dụ 1 :

はこののモデルです。
Cô ấy là hình mẫu cho nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này

Ví dụ 2 :

ファッションモデルのをしている。
Tôi đang làm công việc người mẫu thời trang.

2808. 方々 katagata nghĩa là gì?

Ý nghĩa : “”các vị, các ngài””

Ví dụ 1 :

勢のにごいただきました。
Đã có rất nhiều vị tham dự

Ví dụ 2 :

勢のがいらっしゃいます。
Đã có nhiều vị tới.

2809. 発売 hatubai nghĩa là gì?

Ý nghĩa : bán ra thị trường

Ví dụ 1 :

しいされた。
Chiếc xe mới đã được bán ra thị trường

Ví dụ 2 :

このされます。
Mặt hàng này tháng sau được bán.

2810. 話題 wadai nghĩa là gì?

Ý nghĩa : chủ đề câu chuyện

Ví dụ 1 :

ここがのレストランです。
Đây là nhà hàng trong chủ đề của câu chuyện (được nhắc tới)

Ví dụ 2 :

しいね。
Chủ đề thảo luận khó nhỉ.

Trên đây là 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 281. Mời các bạn cùng học bài tiếp theo tại đây : 10 từ mỗi ngày 282. Hoặc xem các từ vựng tương tự khác trong cùng chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: