âm hán việt và cách đọc chữ 像 類 式

âm hán việt và cách đọc chữ 像 類 式

âm hán việt và cách đọc chữ 像 類 式
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

像 – Âm Hán Việt : TƯỢNG

Cách đọc Onyomi : ぞう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 像 :

(がぞう):hình ảnh, hình tượng(げんじょう): hiện tượng
(えいぞう):hình ảnh

類 – Âm Hán Việt : LOẠI

Cách đọc Onyomi : るい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 類 :

(しょるい):tài liệu, giấy tờ
(じんるい):nhân loại
(ぶんるい):phân loại

式 – Âm Hán Việt : THỨC

Cách đọc Onyomi : しき
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 式 :

(しょしき):khuôn thức, dạng mẫu
(にほんしき):kiểu nhật
(にゅうがくしき):lễ nhập học
な(せいしきな):chính thức

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: