You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 込 領 収

âm hán việt và cách đọc chữ 込 領 収

âm hán việt và cách đọc chữ 込 領 収
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

込 – Âm Hán Việt : XƯỚC

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 込 :

む(こむ):đông đúc
む(はらいこむ):giao nộp
む(とびこむ):nhảy vào, lao mình vào

領 – Âm Hán Việt : LĨNH

Cách đọc Onyomi : りょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 領 :

 (りょうしゅうしょ):biên lai
 (りょうじかん):lãnh sự quán
 (だいとうりょう):chủ tịch, tổng thống

収 – Âm Hán Việt : THU

Cách đọc Onyomi : しゅう
Cách đọc Kunyomi : おさ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 収 :

(しゅうにゅう):thu nhập
(かいしゅう):thu hồi, thu lại
める(おさめる):tiếp thu, nhận, thu vào
(しゅうしゅう):thu thập, thu gom
(きゅうしゅう):sự hấp thu

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: