Cách dùng từ おかげさまで – Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ おかげさまで – Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ おかげさまで – Từ vựng tiếng Nhật N3. Chào các bạn trong chuyên mục từ vựng tiếng Nhật N3 lần này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn những từ vựng N3 hay xuất hiện trong đề chọn cách dùng đúng. Mỗi câu hỏi sẽ bao gồm 1 từ vựng và 4 câu hỏi phía dưới. Các bạn sẽ phải đọc từng câu hỏi để chọn cách trả lời đúng nhất cho từ vựng đó (xem câu hỏi mẫu trong bài : Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N3).

Đây là dạng bài đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ cách dùng của từ trong các tình huống Nhất định. Nếu không nắm rõ ý nghĩa và cách dùng, các bạn khó có thể làm được dạng bài này. Hiểu lơ mơ ý nghĩa của từ cũng là một nguyên nhân mà nhiều bạn rất sợ dạng bài này.

Cách dùng từ おかげさまで - Từ vựng tiếng Nhật N3

Cách dùng từ おかげさまで – Từ vựng tiếng Nhật N3

Từ loại :  cụm từ

Ý nghĩa : ơn trời, may quá, nhờ vào

Ví dụ trong đề thi :

つぎのことばの つかいかたで いちばん いい ものをしたのを 1・2・3・4 から 一つ えらびなさい
Hãy chọn cách dùng đúng nhất của từ trong các câu 1, 2, 3, 4

おかげさまで

A「ごめんなさい。」B「いいえ、おかげさまで。」
A「おげんきですか。」B「ええ、おかげさまで。」
A「それは いけませんね。」B「ええ、おかげさまで。」
A「ありがとうございました。」B「いいえ、おかげさまで。」

Giải thích

Câu thứ 1 : A「ごめんなさい。」B「いいえ、おかげさまで。」. Ý nghĩa : “A: xin lỗi – B: Không sao, nhờ ơn trời”, dịch nghĩa thật buồn cười phải không các bạn, nên chắc chắn đây không phải đáp án đúng rồi.

Câu thứ 2 : A「おげんきですか。」B「ええ、おかげさまで。」. Ý nghĩa : “A: anh khoẻ không? – B: vâng nhờ ơn trời ( tôi vẫn khoẻ)”, cả ý nghĩa và ngữ pháp của câu này đều đúng rồi nhưng còn 2 câu nữa chúng ta cùng xem nhé!

Câu thứ 3 : A「それは いけませんね。」B「ええ、おかげさまで。」。. Ý nghĩa : “A: việc đó là không được rồi – B: vâng nhờ ơn trời” , các bạn có thể thấy 2 câu dịch nghĩa không ăn khớp với nhau chút nào nên đây cũng không phải đáp án đúng.

Câu thứ 4 : A「ありがとうございました。」B「いいえ、おかげさまで。」.Câu này có nghĩa là: “A: cảm ơn anh – B: không sao, nhờ ơn trời”, các bạn có thấy không đây không phải là văn phong của Nhật bởi vì họ rất lịch sự nên sẽ không nói như thế này, nên đây cũng không phải đáp án đúng.

Kết luận :

Từ việc phân tích trên, có thể kết luận : đáp án đúng là câu số 2.

Trên đây là nội dung bài viết Cách dùng từ おかげさまで – Từ vựng tiếng Nhật N3. Mời các bạn cùng xem các bài tương tự khác trong loạt bài viết : Cách dùng từ vựng tiếng Nhật N3 trong chuyên mục : Từ vựng N3.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: