You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N2

Trang: 1 2 3 4 5

Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N2

Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N2 và mục đích của các phần thi : N2 là cấp độ trung cấp trong hệ thống các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT (chỉ sau cấp độ cao nhất N1), N2 được dùng để đánh giá khả năng đọc và hiểu những câu văn, đoạn văn có mức độ trừu tượng, có ẩn ý nhất định, viết về các vấn đề tương đối rộng trong đời sống hàng ngày. N2 là cấp độ mà khi có nó, bạn có thể nhận được nhiều ưu đãi (như hỗ trợ từ công ty chẳng hạn, cơ hội làm việc tại Nhật …). Do vậy, số lượng người thi N2 thường là rất đông. Để trợ giúp cho các bạn trong việc tự ôn luyện N2, trong bài viết này, tuhoconline.net sẽ giới thiệu với các bạn cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N2 và mục đích của các phần thi trong bài thi N2.

có thể bạn quan tâm : những điều cần biết về kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2

Cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật N2 : được chia thành 2 phần chính : 1. Phần kiến thức ngôn ngữ (gồm từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu thời gian làm bài : 105 phút). 2. Nghe hiểu (thời gian làm bài là 50 phút). Mỗi phần được chia thành các phần nhỏ như sau :

Kiến thức ngôn ngữ, gồm 3 phần :

1.1 Phần Moji – Goi (từ vựng và chữ viết) :

Phần Từ vựng và chữ viết lại được chia thành 6 loại câu hỏi

1.1.1 Cách đọc chữ Kanji

– Mục đích : kiểm tra các đọc của 1 từ được viết bằng chữ Kanji.

– Số lượng câu hỏi : Phần này có khoảng 5 câu.

Ví dụ

_____のとして、いものを1・2・3・4からびなさい。

このからどんながさくのだろうか

1.だね  2.たね  3.じゅ 4.しゅ

1・2・3・4から一つ選びなさい。

– Mục đích : Kiểm tra cách viết bằng chữ Kanji của một chữ Hiragana

– Phần này có khoảng 6 câu.

Ví dụ :

___の、、いものを1・2・3・4からびなさい。

は、ごみのしゅうしゅうですか

1. 2. 3. 4.

1.1.3 Hình thành câu

– Mục đích : Kiểm tra khả năng hiểu từ trong văn cảnh.

– Số lượng câu hỏi : khoảng 5 câu

Ví dụ :

( )にれるのにいものを、1・2・3・4からびなさい。

あのは( )としてしられている

1・ 2. 3. 4.

1.1.4 Điền từ theo mạch văn

– Mục đích : Kiểm tra khả năng lựa chọn từ theo tình huống

– Số lượng câu hỏi : khoảng 7 câu

Ví dụ :

( )にれるのにいものを、1・2・3・4からびなさい。

( )は、が79が86である。

1.命 2.寿命 3. 4.

1.1.5 : Thay đổi cách nói

– Mục đích : Kiểm tra khả năng chọn từ có ý nghĩa tương tự với từ được gạch chân trong văn cảnh.

– Số lượng câu hỏi : khoảng 5 câu

Ví dụ :

____のいものを、1・2・3・4からびなさい。

さんはなるです。

1.な 2.の 3.ただの 4.唯

1.1.6 Ứng dụng

– Mục đích : Kiểm tra khả năng dùng từ trong tình huống thực tế.

– Số lượng câu hỏi : khoảng 5 câu

Ví dụ :

使としていものを、1・2・3・4からびなさい。

–>xem tiếp trang 2

Trang: 1 2 3 4 5

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: