Cấu trúc ngữ pháp いかんだ ikanda

Cấu trúc ngữ pháp いかんだ ikandaCấu trúc ngữ pháp いかんだ ikanda

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp いかんだ ikanda

Cấp độ : N1

Cách chia :

Nいかん

Ý nghĩa, cách dùng :

  1. Diễn tả ý nghĩa “Tuỳ vào, phụ thuộc vào N mà việc ở vế sau mới thực hiện được hay không”.

Ví dụ

この提案は実現されるかどうかは社長の命令いかんだ。
Kono teian ha jitsugen sareru ka dou ka ha shachou no meirei ikan da.
Dự án này có được thực hiện hay không thì phụ thuộc vào mệnh lệnh giám đốc.

私は大学を進めるかどうかは親の決意いかんだ。
Watashi ha daigaku o susumeru ka dou ka ha oya no ketsui ikan da.
Tôi có học tiến lên tới đại học được không là phụ thuộc vào quyết định của bố mẹ.

この試合では勝つかどうかみなの組み合わせ力いかんです。
Kono shiai de ha katsu ka dou ka mina no kumiawase ryoku ikan desu.
Trận đấu này có thắng được không là tuỳ vào năng lực phối hợp của mọi người.

  1. いかんで
    Diễn tả ý nghĩa “Tuỳ thuộc, phụ thuộc vào mà…”.

Ví dụ

投票券数いかんで、次の市長が選ばれます。
Touhyou ken suu ikan de, tsugi no shichou ga erabare masu.
Tuỳ thuộc vào số lượng phiếu bầu mà thị trưởng tiếp theo sẽ được chọn.

合理的な理由いかんで、欠席した場合は認められます。
Gouri teki na riyuu ikan de, kesseki shi ta baai ha mitomerare masu.
Tuỳ thuộc vào lý do hợp lý mà trường hợp vắng mặt sẽ được chấp nhận.

売上げいかんで、社員の今月のボーナスが上がります。
Uriage ikan de, shain no kongetsu no bōnasu ga agari masu.
Tuỳ thuộc vào kim ngạch bán ra mà lương thưởng thêm tháng này của nhân viên tăng.

Chú ý:
+)Cấu trúc này mang ý nghĩa giống cấu trúc 「…しだいだ」、「…しだいで」
+)Chữ hán của いかん là 如何
+)Đây là dạng nói trang trọng và kiểu cách.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

いかんだ ikanda
いかんによって ikanniyotte
いかんによらず/いかんを問わず)/いかんにかからず ikanniyorazu/ ikanwotowazu/ ikannikakarazu
次第 shidai

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp いかんだ ikanda. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: