Cấu trúc ngữ pháp ごとに gotoni

Cấu trúc ngữ pháp ごとに gotoniCấu trúc ngữ pháp ごとに gotoni

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp ごとに gotoni

Cấp độ : N2

Cách chia :

Nごとに
Vるごとに

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả ý nghĩa ” cứ mỗi lần… lại” hay “cứ từng người…một”. Trong trường hợp dùng sau động từ thì dùng là “hễ…”.

Ví dụ

最近忙しいから電話は10分ごとに鳴る。
Saikin isogashii kara denwa ha ichi zero fun goto ni naru.
Dạo này tôi bận nên điện thoại cứ 10 phút lại reo một lần.

彼は二日ごとに私の家に遊びに来ます。
Kare ha ni nichi goto ni watashi no ie ni asobi ni ki masu.
Anh ấy cứ hai ngày lại tới nhà tôi chơi 1 lần.

姉は外国に留学するので一年ごとに一度帰国されます。
Ane ha gaikoku ni ryuugaku suru node ichi nen goto ni ichido kikoku sare masu.
Chị tôi đi du học ở nước ngoài nên cứ 1 năm lại về nước 1 lần.

僕に会うごとに、あの子はうれしそうに挨拶します。
Boku ni au goto ni, ano ko ha ureshi sou ni aisatsu shi masu.
Mỗi lần gặp tôi đứa bé đó lại vui vẻ chào hỏi.

彼女は何か心配するように一歩ごとに振り向いた。
Kanojo ha nani ka shinpai suru you ni ichi
Cô ấy cứ đi một bước lại quay đầu xung quanh như thể đang có chuyện gì lo lắng.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

たびに tabini

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp ごとに gotoni. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: