Cấu trúc ngữ pháp そこ koso

Cấu trúc ngữ pháp そこ koso
Cấu trúc ngữ pháp そこ koso

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp そこ koso

Cấp độ : N3

Cách chia :

N+こそ

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả ý nghĩa chính, ngay chính, nhấn mạnh một đối tượng, sự việc nào đó, mang ý nghĩa chính là cái này chứ không phải cái khác

このこそちます。
Trận đấu này ngay lần này tôi sẽ thắng

こその秘密を漏らします
Chính hắn ta đã làm lộ bí mật của cậu

こちらこそよろしくおいします。
Chính tôi mới là người cần nhờ anh giúp đỡ

こそそのをやらなければならない。
Chính cậu phải làm công việc này.

こそあなたとけます。
Ngay bây giờ tớ sẽ bày tỏ với cậu.

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp そこ koso. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :