Cấu trúc ngữ pháp に関して/に関しては/に関する(にかんして/にかんしては/にかんする、nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuru) nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuru

Cấu trúc ngữ pháp に関して/に関しては/に関する(にかんして/にかんしては/にかんする、nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuru) nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuruCấu trúc ngữ pháp に関して/に関しては/に関する(にかんして/にかんしては/にかんする、nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuru) nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuru

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp に関して/に関しては/に関する(にかんして/にかんしては/にかんする、nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuru) nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuru

Mục lục :

Cấp độ : N2

Cách chia :

Nに関して
Nに関しては
N1に関するN2

Ý nghĩa, cách dùng :

Diễn tả ý nghĩa “liên quan tới N/ về việc N”.

Ví dụ

僕は音楽に関して興味があります。
Boku ha ongaku nikanshite kyoumi ga ari masu.
Tôi có hứng thú đối với âm nhạc.

彼は今度の相談会に関して意見を発表しています。
kare ha kondo no soudan kai nikanshite iken o happyou shi te i masu.
Anh ấy đang phát biểu ý kiến về cuộc thảo luận lần này.

新しい法律に関する意見はほとんどよくない意見です。
atarashii houritsu nikansuru iken ha hotondo yoku nai iken desu.
Những ý kiến liên quan tới bộ luật pháp mới hầu như là những ý kiến không tốt.

この雑誌は車に関する雑誌です。
kono zasshi ha kuruma nikansuru zasshi desu.
Quyển tạp chí này là một quyển tạp chí về ô tô.

私達は最近の事故に関してはまだ新しい情報が得られません。
watashi tachi ha saikin no jiko nikanshite ha mada atarashii jouhou ga erare mase n.
Chúng tôi chưa lấy thêm được thông tin gì mới về vụ tai nạn gần đây.

Chú ý:
“に関する”(đôi khi dùng là N1 に関してのN2)là dạng kết nối hai danh từ của “に関して”
Đây là cách nói hơi kiểu cách của 「について」

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

について nitsuite

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp に関して/に関しては/に関する(にかんして/にかんしては/にかんする、nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuru) nikanshite/ nikanshiteha/ nikansuru. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: